Een PACT tussen ouders en kindcentra. Daar gaat dit digitale magazine over. Is er sprake van een PACT tussen ouders en kindcentra? En zo ja, hoe geven professionals en ouders hier vorm aan? Vanuit verschillende perspectieven belichten wij de positie van ouders binnen de ontwikkeling van kindcentra. Met filmpjes, interviews met betrokkenen, onderzoeksresultaten en praktische tips laten we zien hoe belangrijk de samenwerking met ouders is, en hoe ouders kijken naar kindcentra en hoe zij hun partnerschap met professionals ervaren en er invulling aan geven. Steeds meer scholen en kinderopvangorganisaties breiden hun samenwerking uit. Wordt 2021 het jaar van de kanteling? Het jaar waarin een toegangsrecht tot de kinderopvang voor elk kind van nul tot vier jaar en voor elk kind tot buitenschoolse opvang het ‘nieuwe normaal’ wordt? Het jaar waarin kinderopvang een volwaardig onderdeel wordt van het systeem van kindvoorzieningen?

“Wordt 2021 het jaar van de kanteling?”

Peilingen onder grote groepen ouders, die Het Kinderopvangfonds de afgelopen jaren liet uitvoeren, laten zien dat zo’n 55 tot 60% voorstander is van een verdergaande aansluiting van onderwijs, kinderopvang en kindnabije zorg. Kinderen en hun ouders geven aan dat zij een breder dagarrangement van meer bewegen, muziek, cultuur, natuur en techniek belangrijk vinden. In dit magazine vindt u de resultaten van deze onderzoeken. Diversiteit onder ouders is groot; dé ouder bestaat niet. Ouders hebben verschillende wensen en behoeften voor hun kinderen en moeten kunnen blijven kiezen wat zij het beste voor de ontwikkeling van hun kind vinden. Wij hopen dat u inspiratie opdoet uit de verhalen en bevindingen van ouders en anderen in dit digitale magazine. In deze handreiking bieden we daarnaast praktische informatie aan voor professionals die kan helpen het PACT tussen ouders en kindcentra vorm te geven. Veel lees- en kijkplezier.

Els Rienstra, namens Het Kinderopvangfonds, PACT voor Kindcentra