Het is een veelgehoorde uitspraak, het Afrikaanse gezegde It takes a village to raise a child. Maar dat maakt de uitspraak niet minder waar. Opvoeden doe je niet alleen.

Een kind ‘in de wereld brengen’ is een zaak van alle volwassenen in de - steeds groter wordende - wereld van het kind. Kindcentra zijn de centrale plek in de ‘village’. Een kindcentrum is een plek voor kinderen van 0-12 jaar, waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen. Kernwaarden hierbij zijn inclusief, integraal en interprofessioneel. Het kindcentrum is de plek waar kinderen opgevoed worden in een stevig partnerschap tussen ouders en professionals vanuit verschillende disciplines. Waar kinderen steeds meer in de wijde wereld komen vanuit een veilig fundament. Een ankerpunt waar ouder en kind gekend worden. Een fundament dat volwassenen met elkaar creëren door elkaar te zien en te horen. Door in gesprek te zijn over opvoeding en onderwijs, over waarden, verwachtingen over en weer en de pedagogische opdracht. Een samenleving in het klein, waar kinderen leren samen te leven voor in ‘het groot’. Waar alle kinderen uit de buurt, met hun ouders, een gemeenschap vormen.

Gezamenlijke opdracht

Kindcentra vinden de verbinding met ouders logisch en nodig, want opvoeden en leren vormen een gezamenlijke opdracht voor iedereen rondom het kind. Vanuit de hechte relatie met ouders wordt gewerkt aan de beste basis voor het kind. Het tot stand brengen en onderhouden van een open en gelijkwaardige relatie met ouders is geen sinecure. Het beperkt zich niet tot een aantal ouderactiviteiten in een ouderaanbod. Het gaat in de kern om een gezamenlijke pedagogische visie. Een visie die uitgaat van samen opvoeden, ieder met een eigen inbreng. En hoe deze visie zich, vanuit gelijkwaardigheid tussen ouders en professionals, vertaalt naar samenwerken om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en kansen te bieden. Daarnaast vraagt het van professionals een juiste beroepshouding om met ouders samen te werken. Het gaat over eigen opvattingen en overtuigingen over ouders en over kennis van bepaalde psychologische processen. En dat gaat verder dan het oefenen van lastige gesprekken met ouders, zoals pedagogiek meer is dan het oefenen van gesprekken met kinderen. PACT voor Kindcentra geeft in dit magazine beelden en achtergrondinformatie hoe deze gelijkwaardige samenwerking eruit kan zien. We hopen hiermee scholen en kinderopvangorganisaties te helpen en te inspireren bij de vraag hoe samen te werken met ouders bij (de vorming van) kindcentra.

“Opvoeden doe je niet alleen”

Was dit interessant? Deel het!