Hechte relatie met ouders

Een kindcentrum kan niet zonder een hechte relatie met ouders. De medewerkers van een kindcentrum beseffen dat zij de belangrijkste partners van ouders zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Ouders zijn en blijven de eerste opvoeders. Daarom denken, doen en beslissen ouders mee in het reilen en zeilen van het kindcentrum. Samenwerken met ouders is één van de negen bouwstenen van een kindcentrum. Voor alle bouwstenen van een kindcentrum klik hier.

Joke Tillemans Bestuurder bij Kiem Onderwijs en Opvang

‘Niemand is zo betrokken bij een kind als de ouder’

“Als je het goed wilt doen voor kinderen, doe je het goed voor ouders. Ouderbetrokkenheid begint bij het besef dat als je het voor kinderen goed wilt doen, je het goed moet doen met ouders. En dat moet je tot in je tenen voelen.”

Ouderbetrokkenheid is kwaliteit

Samenwerking begint met het erkennen en delen van dezelfde uitgangspunten tussen ouders en professionals. PACT voor Kindcentra onderscheidt vijf typen van kwaliteit:

01. Morele kwaliteit 02. Proceskwaliteit 03. Structurele kwaliteit 04. Inhoudelijke kwaliteit 05. Professionele kwaliteit Vertaald naar samenwerking met ouders kan elke dimensie van kwaliteit als volgt omschreven worden: “Soms zit het betrekken van ouders in kleine dingen. Zo hadden we bij kindcentrum Mondomijn geen rapporten, maar portfolio’s. Daarin was ook opgenomen hoe een ouder kijkt naar de ontwikkeling van zijn of haar kind. Samen met wat jij ziet vormt dat een heel compleet beeld. Ouderbetrokkenheid zit in heel veel van dit soort – op eerste oog – kleine dingen. Het begint er mee dat je als professional het antwoord van de ouder wilt weten. Als je dan met open hart en blik de ouder bevraagt, dan heb je de belangrijkste basis te pakken voor goede samenwerking. Vanuit het besef en begrip dat ouders het – vrijwel zonder uitzondering - met de beste intenties doen. En dan mogen ouders van mij best zo af en toe emotioneel reageren. Ook wel logisch vanuit de enorme betrokkenheid die ze hebben bij hun kind.”

Was dit interessant? Deel het!