Over PACT voor Kindcentra

PACT voor Kindcentra staat voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen. Animatie PACT:

Colofon Tekst en samenstelling: PACT voor Kindcentra, O2 Communicatie en Peter de Vries. Met dank aan alle ouders, specialisten en geïnterviewden. Maart 2021

Deze bijdrage is mogelijk gemaakt door:

Referenties

 • Bakker, J.T.A., Denessen, E., Dennissen, M. & Oolbekkink-Marchand, H. (2013). Leraren en ouderbetrokkenheid: Een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol van leraren daarbij. Nijmegen: Radboud Universiteit.
 • Berger, E.H. (1991). Parent Involvement: Yesterday and Today. The Elementary School Journal, Vol. 91, No 3, 209-219. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Bijsterveldt-Vliegenthart, J.M. (2011). Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Boonk, L., Gijselaers, H.J.M., Ritzen, H. & Brand-Gruwel, S. (2018). A review of the relationship between parental involvement indicators and academic achievement. Educational Research Review 24, 10-30.
 • Curry, K., & Adams, C. (2014). Parent social networks and parent responsibility: Implications for leadership. Journal of School Leadership, 24(5), 918-948.
 • Curry, K. A., & Holter, A. (2019). The Influence of Parent Social Networks on Parent Perceptions and Motivation for Involvement. Urban Education, 54(4), 535–563.
 • Gaikhorst, L., Beishuizen, J.J., Korstjens, I.M. & Volman, M.L.L. (2014). Induction of beginning teachers in urban environments: An exploration of the support structure and culture for beginning teachers at primary schools needed to improve retention of primary school teachers. Teaching and Teacher Education 42 (2014) 23-33.
 • Gravesteijn, C., & Aartsma, M. (2015). Meer dan opvoeden. Perspectieven op het werken met ouders. Bussum: Uitgeverij Coutinho bv.
 • Kassenberg, A., Petri, D., & Doornenbal, J. (2016). Competenties van leerkrachten in het samenwerken met ouders. Een literatuurstudie. www.pedagogiek-online.nl 12(3), 211-226.
 • Lusse, M. (2013). Een kwestie van vertrouwen: Een ontwerpgericht onderzoek naar het verbeteren van het contact met ouders in het ‘grootstedelijke’ vmbo als bijdrage aan preventie van schooluitval. Proefschrift. Rotterdam: Rotterdam University Press.
 • Oostdam, R. & Hooge, E. (2012). Making the difference with active parenting: Forming educational partnerships between parents and schools. European Journal of Psychology of Education, 28(2), 337-351.
 • Oostdam, R.J., & Vries, P. de (redactie) (2014). Samen werken aan leren en opvoeden. Basisboek over ouders en school. Bussum: Coutinho.
 • Sheldon, S. B. (2002). Parents’ social networks and beliefs as predictors of parent involvement. The Elementary School Journal, 102(4), 301-316.
 • Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B. (2004). The Effective Provision of Pre-school Education (EPPE) Project: Technical paper 12 – final report. Effective pre-school education. Londen: Institute of Education.
 • Veen, A., Ledoux, G., Emmelot, Y.E., Gevers Deynoot-Schaub, M.J.J.M. Integrale kindcentra over wat hen kenmerkt. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. (rapport 1021, projectnummer 40783).
 • VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (2017). Vertrouwen in de toekomst, Regeerakkoord 2017 – 2021.