Gjalt Jellesma

Voorzitter van de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang, BOinK


“Dat consumentisme moet er uit”

Marjet Winsemius

Directeur Stichting Voor Werkende Ouders


“Je moet naast elkaar staan, in het belang van het kind”

Dorine Wiersma

Manager informatiepunt Ouders en Onderwijs


“Ouderbetrokkenheid is eigenlijk een loos woord”

Peter de Vries

Expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid


“Je kunt geen band met kinderen hebben als je die niet ook met de ouders hebt…”

David Kranenburg

Directeur Actief Ouderschap


“Kinderen komen niet alleen op school maar ook op andere plekken, zoals bij de sportvereniging of in het buurthuis.”

Was dit interessant? Deel het!